Sportief Wandelgroep Zoetermeer

Privacy en Disclaimer

Sportief Wandelgroep Zoetermeer neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. Sportief Wandelgroep Zoetermeer hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van  Sportief Wandelgroep Zoetermeer, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving. In dit Privacybeleid leggen we uit welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit gaat over informatie die we offline verzamelen tijdens onze presentaties / via evaluatieformulieren of via onze trainingen en online via onze website en platforms van derden.

Wie is verantwoordelijk

Mevrouw L. de Waard is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in onze administratie. Stichting Sportief Wandelgroep Zoetermeer is lid van de Koninklijke Wandelbond Nederland en als zodanig medeverantwoordelijk voor de verwerking van de privacy.

Functionaris Gegevensbescherming

Heb je een vraag over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dit mailadres info@sportiefwandelgroepzoetermeer.nl of per post: Sportief Wandelgroep Zoetermeer, Functionaris Gegevensbescherming, adres gaarne via mail opvragen. Gevestigd in Zoetermeer.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd (‘Persoonsgegevens’). Dit is gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie zijn zoals IP-adres, informatie over gezondheid en beauty, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby’s en interesses en eventuele foto’s die gemaakt worden.

Wat gebeurt er als je ons je persoonsgegevens verstrekt of we je persoonsgegevens op een andere manier ontvangen?

Wij verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren. Bijvoorbeeld wanneer je ons voorziet van je gegevens om:

  • Je als wandelaar in te schrijven als “Vriend van SWZ”
  • Door je in te schrijven voor de opstapcursus beginners
  • Door ons te contacten om informatie of mailingen te ontvangen.
  • Door onze toepassingen te gebruiken (websites)
  • Door een product of dienst van ons te kopen
  • Door een enquête in te vullen
  • Door in te schrijven op de door ons verzorgde overnachtingen
  • Door navraag te doen bij of contact op te nemen met onze (leden)administratie
  • Of actief in te schrijven bij onze activiteiten.
  • Foto’s van onze activiteiten en presentaties

Wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, verwerken wij ze in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als je niet wil dat we je Persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te geven. We verwerken je Persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals we hieronder verder uitleggen Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je beperkte toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit Privacybeleid vallen. Je vindt in de beschrijvingen in paragraaf 6 details over de verschillende soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, de bijbehorende doeleinden en de rechtsgrond voor dergelijke verwerking.

Wat gebeurt er als de wandelaar minderjarig is?

Onze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij wandelaars jonger dan 16 jaar zich aanmelden. Als we weten dat een wandelaar jonger is dan 16 jaar, gebruiken we de Persoonsgegevens van deze persoon niet voor marketingdoeleinden, tenzij we daarvoor toestemming van de ouders of voogd krijgen. Ben jij jonger dan 16 en wil je toestemming voor onze marketingcommunicatieberichten? Vraag dan je ouder of voogd om dit schriftelijk te melden bij de vertegenwoordiger van Stichting Sportief Wandelgroep Zoetermeer.

Welke Persoonsgegevens mogen we verzamelen?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer, relatienummer, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bank- of creditcardgegevens), leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je verzoek.

‘Vriend van SWZ’

Wat is het doel van de verwerking? We verwerken Persoonsgegevens om je de producten of diensten te leveren die je van ons vraagt, waaronder het toesturen van informatie betreffende de wandelsport.

Hoelang bewaren we je Persoonsgegevens?

Tot het opzeggen als “Vriend van SWZ” en het daaraan gekoppelde lidmaatschap KWBN.  

Welke Persoonsgegevens mogen we verzamelen?

bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bank- of creditcardgegevens), leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je vraag, berichten en andere inhoud die je naar onze sites verstuurt, en verdere informatie die je ons toestuurt in verband met een vraag of een dienst of andere vraag (waaronder gevoelige persoonlijke informatie). Foto’s van onze activiteiten en presentatie.

Contact en vragen

Wat is het doel van de verwerking?

Wij verwerken je Persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt en wanneer we reageren op je vragen of opmerkingen.

Hoelang bewaren we je Persoonsgegevens?

Algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot problemen met de dienstverlening, enz. voor een periode van drie jaar na de laatste communicatie met jou. Mededelingen in verband met lichamelijk letsel, ongevallen en andere gezondheids- en veiligheidskwesties moeten wellicht langer worden bewaard in geval van rechtsvorderingen of schikkingen.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?

Voor de afhandeling van je vragen, opmerkingen of klachten op jouw verzoek (uitvoering van een contract of quasi-contract).

Wedstrijden en/of wandelevenementen

Welke Persoonsgegevens mogen we verzamelen?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer of mobiel nummer, leeftijd, relatienummer, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens (bijv. bank- of creditcardgegevens), door jou gegenereerde content of andere Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om aan het evenement te kunnen deelnemen. Foto’s van de evenementen.

Wat is het doel van de verwerking?

Voor het uitvoeren van wandelevenementen, trainingskampen of wedstrijden waaraan je deelneemt.

Fraudepreventie en andere administratieve diensten, zoals registratie 

Welke Persoonsgegevens mogen we verzamelen?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, vast telefoonnummer of mobiel nummer, relatienummer, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), betaalhistorie, leeftijd.

Wat is het doel van de verwerking?

Om administratieve diensten uit te voeren, met inbegrip van het verwerken van alle aanvragen die je bij ons indient voor het verlenen van de diensten, het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdrijven, Je betaling gerelateerde Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van je betalingen of aan de politie ter voorkoming van fraude.

Hoelang bewaren we je Persoonsgegevens?

Zolang je bij ons lid blijft.

Wat is onze rechtsgrondslag voor de verwerking?

Om fraude te voorkomen en op te sporen en om ervoor te zorgen dat je identiteit en transacties beveiligd zijn (belangenafweging tussen enerzijds onze belangen en anderzijds het voorkomen van fraude en het beschermen van onze leden). Wij voeren andere administratieve diensten uit om je de desbetreffende onderliggende diensten te leveren (uitvoering van een contract). Wij zullen je Persoonsgegevens nooit delen met social media-platforms. Wanneer we activiteiten ondernemen voor het bereiken van een groter publiek of het matchen van wandelaars via social media-platforms zoals Facebook of Google, worden je Persoonsgegevens altijd anoniem gemaakt, vóór de overdracht. Als er in de toekomst zaken veranderen en wij je Persoonsgegevens moeten delen met een social media-platform, zullen wij je toestemming vragen.

Naar wie sturen wij je persoonsgegevens door?

Derden en groepsmaatschappijen die zijn gevestigd in Nederland en die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zoals de KWBN. Wanneer wij je Persoonsgegevens moeten overdragen aan een vertrouwde derde dat is gevestigd in een land waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt, zorgen wij voor adequate waarborging voor gegevensbescherming door te vertrouwen op andere legitieme middelen. Meer informatie over het overdrachtsmechanisme kun je opvragen bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Hoelang verwerken we je Persoonsgegevens?

Wij zullen je Persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij je Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en tot onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen, zoals nader omschreven in paragraaf 6.

Wat zijn je rechten?

  Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op: Je vindt op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen meer informatie over deze rechten. Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Wil je van ons geen BERICHTEN meer ontvangen? Het is niet nodig om contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door een schriftelijke bevestiging te sturen aan info@sportiefwandelgroepzoetermeer.nl.

Kun je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsinstanties?

Vind je dat de verwerking van Persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming? Dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is ontstaan.

Hoe beschermen wij je Persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je Persoonsgegevens.

Mogen wij ons privacybeleid wijzigen?

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen door de bijgewerkte versie van het Privacybeleid hier te plaatsen. We raden je aan het Privacybeleid regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl en Geuzendag.nl/geuzenwandelen/ zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl te analyseren (meest en minst beeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Links naar andere sites

Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl bevat links waarmee je Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt.  Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen. Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op Sportiefwandelgroepzoetermeer.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeken dit te melden aan ons. Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met info@sportiefwandelgroepzoetermeer.nl. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.   Voor het laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2018

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacy verklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten